Novinky Kalendár O škole Oznamy Fotoalbum

Vitajte na oficiálnych stránkach našej školy

Novinky

Výchovný poradca
5. 2. 2016

Aktualizovali sme modul Výchovný poradca

Súťaž EXPERT
3. 2. 2016

Aktualizovali sme modul "Akcie školy 2015/2016", kde pribudla stránka "Súťaž EXPERT". (Mk)

Vyjadrenie učiteľov Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou k zapojeniu sa do štrajku
2. 2. 2016

Vyjadrenie učiteľov Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou k zapojeniu sa do štrajku sa nachádza v tomto súbore:  Vyjadrenie učiteľov k zapojenia sa do štrajku.

Oznam "Klokan"
2. 2. 2016

Milí študenti,

aj tento rok máte možnosť prihlásiť sa do matematickej súťaže KLOKAN 2016. Naša škola chce umožniť súťažiť viacerým záujemcom, preto štartovné 4 € na osobu bude rozdelené nasledovne: 2,50 € bude hradené zo ZRPŠ a zvyšok 1,50 € si bude hradiť študent sám. Poplatok prosím priniesť do 8.2.2016   p. u. Masárovej. Ak máš záujem, neváhaj a prídi sa prihlásiť. Maximum študentov bude 50. (Mr)

Výmena tried v druhom polroku
1. 2. 2016

Od 2. februára 2016 dochádza k výmene tried nasledovne:

II.A -> z učebne č. J-1 do učebne č. 56

II.B -> z učebne č. J-2 do učebne č. 58

III.A -> z učebne č. 58 do učebne č. J-2

III.C -> z učebne č. 56 do učebne č. J-1

Pozor na zmenu rozvrhu učební, ktorá sa môže týkať aj iných tried! Nový rozvrh sa nachádza v sekcii "Rozvrh" a nové rozmiestnenie učební sa nachádza v sekcii "O škole" na stránke školy. (Mk) 

Vydávanie polročných výpisov klasifikácie prospechu
28. 1. 2016

Klasifikáciu prospechu za prvý polrok šk. roka si môžu rodičia a žiaci školy pozrieť v elektronickej forme od 29.1.2016 od 12:00 h po prihlásení sa do internetovej žiackej knižky. Z dôvodu pokračujúceho  štrajku učiteľov budú vytlačené papierové polročné výpisy klasifikácie prospechu vydávané po ukončení štrajku. Ak by niekto potreboval výpis klasifikácie a dochádzky v papierovej forme, alebo polročné vysvedčenie, tieto mu budú vydané od 29.1.2016 na sekretariáte školy. (Mk)

Špeciálny rozvrh hodín na piatok 29.1.2016
28. 1. 2016

Z dôvodu pokračujúceho štrajku učiteľov našej školy bude aj naďalej prebiehať vyučovanie podľa špeciálneho rozvrhu hodín.

V piatok 29.1.2016 sa budú učiť žiaci tried 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, oktáva podľa nasledovného rozvrhu hodín:

3.B - SJL, NEJ, INF, NEJ

3.C - INF, CHE, CHE, TSV

4.A - ANJ, FIG, TSV, MAT

4.B - MAT, TSV, ANJ, FIG

oktáva - TSV, MAT, FIG, MAT

Špeciálny rozvrh hodín na štvrtok 28.1.2016

Z dôvodu pokračujúceho štrajku učiteľov našej školy bude aj naďalej prebiehať vyučovanie podľa špeciálneho rozvrhu hodín.

Vo štvrtok 28.1.2016 sa budú učiť žiaci tried príma, sekunda, tercia, 2.A, 2.B, 3.A podľa nasledovného rozvrhu hodín:

príma - SJL, ANJ, CHE, MAT

sekunda - THD, SJL, MAT, TSV

tercia - TSV, THD, ANJ, CHE

2.A - CHE, TSV, INF, ANJ

2.B - MAT, MAT, SJL, INF

Špeciálny rozvrh hodín na stredu 27.1.2016

POZOR ZMENA!!!

V stredu 27.1.2016 sa budú učiť žiaci tried 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, oktáva podľa nasledovného rozvrhu hodín:

3.A - NEJ, INF, NEJ, MAT

3.B - SJL, NEJ, INF, NEJ

3.C - MAT, TSV, CHE, INF

4.A - TSV, FIG, MAT, CHE

4.B - CHE, MAT, FIG, TSV

oktáva - MAT, CHE, TSV, FIG

 

Vyučovanie sa začne v bežnom čase o 7:50 a potrvá 4 vyučovacie hodiny.

Špeciálny rozvrh hodín na utorok 26.1.2016

V utorok 26.1.2016 sa budú žiaci tried 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, sexta učiť podľa nasledovného rozvrhu hodín:

1.A - CHE, CHE, INF, MAT

1.B - ANJ, ANJ, SJL, INF

2.A - SJL, INF, ANJ, CHE

2.B - MAT, MAT, CHE, SJL

sexta - INF, SJL, MAT, ANJ

 

1.A a 1.B sa učia v kmeňových triedach, 2.A = č. 31, 2.B = č. 32, sexta = č. 33 (Sokolovňa a Jesenského budú uzamknuté).

photo

Pondelok 8. 2. 2016

Počet návštev: 8287951

Narodeniny a meniny:

Dnes (Pondelok 8.2.2016)

Zoja Barančoková (I.B)
Mgr. Miroslava Flimelová

Zajtra (Utorok 9.2.2016)

Kristína Rosová (IV.B)
Zdenko Hanko (IV.B)

Pozajtra (Streda 10.2.2016)

Zuzana Čúvalová

Popozajtra (Štvrtok 11.2.2016)

Johanna Kopecká (príma)
Radovan Rypák (I.A)
Mgr. Lenka Janáčová