Novinky Kalendár O škole Oznamy Fotoalbum

Vitajte na oficiálnych stránkach našej školy

Novinky

Maturitné vysvedčenia

Oznam pre maturantov - odovzdanie učebníc a prevzatie maturitných vysvedčení prebehne podľa nasledovného harmonogramu:

IV.A - 1.-2. vyučovacia hodina v uč. č. 32 (IV.B); p. Dolanová

Okt - 3.-4. vyučovacia hodina v uč. č. 33 (Okt); p. Dúcka

(Za)

Informácie k zápisu uchádzačov o štúdium!
16. 5. 2015

Zápis prijatých uchádzačov o štúdium do štvorročnej a osemročnej formy štúdia sa uskutoční v dňoch 20. - 22.5.2015 v čase  7:30 - 16:00 h. Začiatkom budúceho týždňa budú zákonným zástupcom uchádzačov o štúdium doručené rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí na štúdium. (Mk)

Naši žiaci vo finále
18. 5. 2015

Ešte v marci sa vyše 270 žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej matematickej olympiády PANGEA v rôznych vekových kategóriách. V týchto dňoch sme sa dozvedeli výsledky a sú pre našu školu veľmi priaznivé. Dvaja naši žiaci Ján Mlynek – 3.BLukáš Baláž – kvarta postúpili do finále a 11.júna si v Bratislave zmerajú sily v celoslovenskom kole s ďalšími úspešnými  matematikmi.

Ďalšie úspechy našich študentov za posledný polrok
18. 5. 2015

Ďalšie úspechy našich študentov za posledný polrok si môžete pozrieť tu: Úspechy (Mr)

Výsledky súťaže KLOKAN
18. 5. 2015

Dňa 23.marca 2015 sa na našom gymnáziu konal ďalší ročník celoslovenskej matematickej súťaže KLOKAN. Tento rok si svoje matematické zručnosti zmeralo 74 študentov nášho gymnázia v rámci 54 173 študentov zapojených z celého Slovenska. Najlepšími riešiteľmi boli: Laššová Ema (3.A), Báleš Michal (3.B), Baláž Lukáš (kvarta), Pisoňová Karolína (kvarta), Ondrejka Šimon (kvarta), Rosenbergová Alexandra (prima).  Študentka 3.B Michaela Gerbelová sa stala školským šampiónom súťaže tohto ročníka. Srdečne blahoželáme!!! (Mr)

Prijímacie skúšky - výsledkové listiny!
14. 5. 2015

Výsledkové listiny o prijatí žiaka do štvorročnej a osemročnej formy štúdia sú zverejnené v sekcii "Oznamy" v časti "PRIJÍMAČKY". (Mk)

Harmonogram na maturitný týždeň

Študenti nematurujúcich ročníkov si môžu pozrieť harmonogram na nasledujúci týždeň po kliknutí na tento link: ufic_2015

Prípadné zmeny budú aktualizované vždy na výveske školy, príp. aj textovou novinkou na internetovej stránke školy. V piatok 22.5.2015 bude prebiehať vyučovanie podľa platného rozvrhu. (za)

Výsledky EČ a PFIČ MS na stránke - aktualizované!
7. 5. 2015

Po prihlásení sa do IŽK si môžu maturanti pozrieť svoje výsledky z EČ a PFIČ maturitnej skúšky, ktoré už sú kompletné. V sekcii "Maturita" sa nachádza harmonogram maturitných skúšok. (Mk)

Švajčiarsko 2015 (CERN)
14. 5. 2015

V dňoch 25.-29. mája sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie CERN (Švajčiarsko). Absolvovali prehliadku interaktívneho vedeckého múzea Technorama vo Wintherthure, navštívili Palác národov OSN, samotný CERN, prezreli si Ženevu a cestou domov sa zastavili aj v syrárni a v čokoládovni. Celá exkurzia mala u žiakov veľký úspech a dúfame, že sa ju podarí v budúcich rokoch zopakovať. Žiaci sa vrátili plní nových vedomostí, ale hlavne zážitkov a skúseností. Na svoje si na tejto exkurzii mohli prísť fyzikovia, biológovia, chemici, či milovníci občianskej náuky, histórie, geografie no i gurmáni. Bola to naozaj všestranne zameraná exkurzia, a tak si každý prišiel na svoje a nikto sa nenudil. Osobitné poďakovanie patrí pani učiteľkám Rosenbergovej a Dolanovej za príkladné zorganizovanie celej akcie. Ďakujeme! Do galérie Švajčiarsko 2015 (Cern) boli pridané fotografie. (D. Hanková)

Termín prijímacej skúšky

Prijímacia skúška do štvorročného i osemročného gymnázia sa uskutoční nasledovne:

1. termín - pondelok 11. 5. 2015 od 8:00

2. termín - štvrtok 14. 5. 2015 od 8:00

Prihásení žiaci sa dostavia do školy v uvedené dni o 7:45 na hornú chodbu hlavnej budovy. Pozvánka na prijímaciu skúšku bola zaslaná poštou a bude doručená v najbližších dňoch.

photo

Piatok 22. 5. 2015

Počet návštev: 7647116

Narodeniny a meniny:

Pozajtra (Nedeľa 24.5.2015)

Alexandra Martišková (kvinta)

Popozajtra (Pondelok 25.5.2015)